Tháng: Tháng Bảy 2019

Cách tạo ví Bitcoin online trên Blockchain, Coinbase và Coinpayments

Ví Bitcoin là gì? Ví Bitcoin là một chương trình phần mềm chứa Bitcoins. Bitcoin không được lưu trữ ở bất cứ đâu; có một khóa riêng ( được gọi là số bí mật) cho mỗi địa chỉ Bitcoin được lưu trong ví tiền Bitcoin của người sở hữu số dư. Ví điện tử Bitcoin tạo